Đương nhiên là cược bàn thắng và cược chấp cũng có thể có trong phiên bản châu Á.