Một phần riêng dành cho eSports, lịch và “Đặt cược cho các chàng trai của bạn” là các danh mục cá cược trực tiếp đặc biệt.